Угода користувача

1. Загальні положення

1.1. Предметом цієї угоди користувача (далі – «Умови») є стосунки між ТОВ «Фейм» (далі — «Маркетплейс») і користувачем мережі Інтернет (далі — «Користувач»), разом надалі іменовані «Сторони», які виникають при використанні інтернет-ресурсу https://fame.ua, включаючи всі рівні домену (далі «Сайт») на визначених у цьому документі умовах, а також сервісів, пов'язаних з вищевказаним доменом.

Умови набирають чинності з моменту вираження Користувачем згоди з їх умовами в порядку, передбаченому п. 1.3 Умов, і діють безстроково. Маркетплейс пропонує Користувачам доступ до Сайту, його сервісів, функціоналам, включаючи кошти замовлення товарів, доставки і т. д.

1.2. Весь існуючий на даний момент функціонал Сайту, а також додавання нових сервісів Сайту регулюються цими Умовами. Умови можуть бути змінені Маркетплейс без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Умов набирає чинності з моменту її розміщення в мережі інтернет на головній сторінці Сайту.

1.3. Використовуючи Сайт, який-небудь функціонал Сайту і/або який-небудь сервіс та/або його окремі функції, Користувач вважається таким, що прийняв умови діючих Умов у повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з якими-небудь положень Умов, Користувач не має права використовувати Сайт. У разі, якщо Маркетплейс були внесені які-небудь зміни в Умови у порядку, передбаченому цим пунктом, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сайту.

1.4. Функціонал Сайту надається Користувачеві безкоштовно, якщо спеціально не зазначено інше. Надання окремих послуг Маркетплейс регулюється спеціальними договорами та/чи правилами.

1.5. В цих Умовах використовуються терміни у таких значеннях

Користувач – Покупець, Продавець або Відвідувач, які прийняли Умови.

Покупець - будь-яка дієздатна юридична або фізична особа, фізична особа - підприємець, яка, користуючись можливостями Сайту, купує і/або замовляє запропоновані Продавцями, товари або послуги. Покупець одночасно може бути і Продавцем. Для оформлення замовлення – реєстрація Покупця не обов'язкова.

Продавець - фізична особа - підприємець або юридична особа, яка здійснює продаж товарів або(та) послуг на ринку та прилеглих до ринку територіях, а також у Віртуальних контейнерах. Продавцем не може бути особа, підприємницька діяльність якого фізично і територіально не пов'язана з 7км та прилеглими до нього територіями. Продавцем може бути особа без фізичного складу – в такому випадку реєстрація відбувається у Віртуальному контейнері. Продавець може бути одночасно і Покупцем.

Відвідувач - будь-яка особа, яка має доступ і користується Сайтом через мережу інтернет.

Карта – графічне відображення Складів, доріг, парковок, магазинів, туалетів, банкоматів, кафе, зупинок, відділень транспортних компаній, Віртуальних складів та інших об'єктів ринку та прилеглих до ринку територій(далі-Картка). Всі об'єкти на Карті, крім Віртуальних складів прив'язані до реальних географічних координатах. Карта є якоюсь подобою довідника, на якому відображені контакти Продавців та товарні категорії пропонованих ними товарів і(або) послуг. Карта має широкий функціонал пошуку товарних категорій та іншої інформації.

Склад – нерухома торгова точка, склад, ролет, контейнер, офіс, ангар, магазин та інше вживана назва для приміщення з якого може здійснюватися торгівля товарами і(або) послугами(далі Склад). Склад повинен бути розміщений на території ринку «7км» або на прилеглих територіях до цього ринку. Склад має чітке місце розташування і на картці свої координати. Кожен Склад має свій унікальний ID-номер. Якщо склад був істотно перероблений і його обриси були змінені – йому може бути присвоєний новий унікальний ID-номер.

Унікальний ID-номер Складу зазначений в інформаційній панелі на Карті, а також на вітрині Продавця на Сайті.

Склад на карті може бути схематично поділено на дві і більше частини, якщо в ньому зареєстровано два і більше Продавців. Також, декілька поруч розміщених Складів, можуть бути об'єднані в один на прохання Продавця, який веде в них підприємницьку діяльність.

Віртуальний склад - склад, який не є фізичною і створений для Продавців, які ведуть підприємницьку діяльність без Складу або побажали залишити своє місце розташування прихованим. Віртуальний склад має лише схематичне розташування. Для зручності користувачів, під віртуальні склади схематично виділена частина території на Карті.

Контент – результати інтелектуальної діяльності, захищені законом і розміщені на Сайті, в тому числі фотографії, опис товарних позицій, тексти, характеристики товару, контактні дані Користувачів та інші дані.

Вітрина Продавця – сторінка Сайту, на якій відображені контактні дані Продавця, логотип, опис його діяльності і відображені товари(послуги), якими торгує Продавець(далі Вітрина).

2. Обліковий запис користувача. Реєстрація.

2.1.1. Для отримання доступу до певного функціоналу Сайту, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створений унікальний обліковий запис. Для здійснення замовлення товарів та послуг на Сайті реєстрація не є обов'язковою.

Реєстрація — сукупність дій Користувача у відповідності з вказаними на Сайті інструкціями, включаючи надання даних та іншої інформації, безпосередньо з використанням спеціальної реєстраційної форми користувальницького інтерфейсу Сайту з метою отримання доступу до різного функціоналу Сайту та формування особистого кабінету.

Під особистим кабінетом розуміється персональний розділ Користувача на Сайті, пов'язаний з обліковим записом Користувача на Сайті, в якому Користувачеві доступно взаємодія з Маркетплейс на запропонованих Маркетплейс умовах.

Для одного Користувача може бути створений один унікальний обліковий запис. Створення більше одного облікового запису для одного Користувача є порушенням цих Умов.

2.1.2. При здійсненні процедури реєстрації Користувач підтверджує, що є повністю дієздатною і правоздатному особою, на вчинення будь-яких дій, пов'язаних з використанням Сайту, його функціоналу і сервісів, а також на укладання угод і договорів з Маркетплейс.

Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію з пропонованих питань і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Маркетплейс є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Маркетплейс має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Користувача і відмовити Користувачеві у використанні Сайту, його функціоналу і своїх сервісів, і припинити договірні зобов'язання, що виникли на підставі дій Користувача.

2.1.3. Маркетплейс залишає за собою право вимагати від Користувача підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитувати у зв'язку з цим в будь-який момент підтверджуючі документи, неподання яких, на розсуд Маркетплейс, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 2.1.2 Умов. У разі, якщо дані, зазначені в поданих ним документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Маркетплейс вправі відмовити Користувачеві доступ до облікового запису та використання функціоналу Сайту і сервісів Маркетплейс.

2.1.4. При завершенні процедури реєстрації Користувач самостійно встановлює пароль для доступу до облікового запису. Маркетплейс має право встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи тощо). В якості логіна Користувача використовується адресу електронної пошти або номер телефону. В подальшому Користувач має право за погодженням з Маркетплейс змінити свій логін і пароль, при цьому вся історія взаємин і зобов'язання Користувача та Маркетплейс зберігається.

Процедура реєстрації Користувача здійснюється у відповідності з правилами, встановленими цими Умовами та актуальним інтерфейсом Сайту. Реєстрація облікового запису здійснюється на адресу електронної пошти і номер телефону Користувача одноразово. Повторна реєстрація облікового запису на Сайті з використанням раніше вказаного при реєстрації адреси електронної пошти та номери телефону не допускається.

Для цілей цих Умов, після підтвердження реєстрації Користувача, вчинення будь-яких дій Користувача викликає виникнення прав і обов'язків Користувача.

2.2. Всі дії Користувача, авторизованим на Сайті, вчинені з використанням унікального логіна і пароля Користувача, адресу його електронної пошти, вказаної при реєстрації на Сайті, Сторони визнають вчиненими з використанням підпису Користувача в електронній формі. Замовлення, оформлені з використанням Сайту, а також повідомлення, надіслані з контактної адреси електронної пошти Користувача, визнаються рівнозначними документом, власноруч підписаного Користувачем.

2.3. Авторизованим на Сайті Користувачам може бути доступний додатковий функціонал Сайту і можливість вступати з Маркетплейс в різноманітні правовідносини, укладати з Маркетплейс угоди і договору.

2.4. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку обраних ним засобів доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) у рамках або з використанням функціоналу Сайту і сервісів Маркетплейс під обліковим записом Користувача. Користувач зобов'язується не передавати дані для доступу до облікового запису Користувача третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням функціоналу Сайту і/або сервісів Маркетплейс під обліковим записом Користувача вважаються здійсненими самим Користувачем.

2.5. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Маркетплейс про будь-який несанкціонований (не дозволеного Користувачем) доступ до Сайту з використанням облікового запису Користувача та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. В цілях безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом по закінченню кожної сесії роботи з Сайтом. Маркетплейс не відповідає за наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Користувачем положень цієї частини Умов.

2.6. У разі припинення використання облікового запису Маркетплейс має право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до Сайту та його функціоналу, у тому числі в разі порушення Користувачем цих Умов або умов інших документів, що регулюють взаємовідносини Користувача та Маркетплейс.

2.7. В незалежності від видалення облікового запису на Сайті всі зобов'язання Користувача по відношенню до Маркетплейс і до інших Користувачів, у тому числі діючі замовлення відносно сервісів і послуг Маркетплейс, здійснені за допомогою функціоналу Сайту, залишаються чинними до повного свого виконання Користувачем, якщо Маркетплейс прямо не звільняє Користувача від даних зобов'язань.

 3. Персональні дані Користувача

3.1. У процесі користування Сайтом та функціоналом, що надаються Маркетплейс з допомогою Сайту (в тому числі при реєстрації, редагування облікового запису, оформленні замовлення на будь-які товари і послуги за допомогою функціоналу Сайту, але не обмежуючись перерахованим вище), Користувач самостійно і добровільно приймає рішення про надання Маркетплейс відомостей про Користувача для цілей виконання Умов і відповідних договорів і угод, укладених між Маркетплейс та Користувачем, а також для цілей обробки персональних даних, передбачених законодавством, а також всіх інших вже існуючих або укладених у майбутньому угод і договорів між Маркетплейс і Користувачем, а також цим заявляє про свою згоду на обробку Маркетплейс, персональних та інших даних Користувача, їх передачу для обробки третім особам, чинним за дорученням Маркетплейс, в тому числі для таких цілей, але не обмежуючись нижчеперелічених: надання консультаційної підтримки Користувачам у зв'язку з використанням Сайту, одержання статистичних і аналітичних даних для поліпшення функціонування Сайту, отримання інформаційних і/або рекламних повідомлень Маркетплейс, попередження або припинення незаконних та/або несанкціонованих дій Користувачів або третіх осіб, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства.

Маркетплейс приймає всі необхідні заходи для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

3.2. Маркетплейс має право використовувати отримані Персональні дані Користувачів та інших осіб виключно у цілях, передбачених цим розділом Умов, зобов'язаний припинити таке використання при досягненні зазначених цілей обробки.

3.3. Вся інформація про Користувача (незалежно від того, належить чи ні таку інформацію застосовне законодавство до персональних або іншим підлягає захисту даними), розміщена Користувачем на Сайті/передана Користувачем Маркетплейс, розміщується/передається їм в інтересах Користувача.

3.4. Маркетплейс збирає і зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання функцій Сайту і надання своїх послуг та виконання угод і договорів з Користувачем.

3.5. Користувач має право видалити свій обліковий запис написавши листа в службу підтримки Сайту на email: support@fame.ua. Після видалення облікового запису Користувач має право створити новий обліковий запис з тими ж контактними даними. Дане правило не застосовується, якщо обліковий запис був видалений або заблокований за ініціативою Маркетплейса.

4. Права та обов'язки Користувача

4.1. Користувач зобов'язується не продавати, не передавати, не відступати свої логін і пароль для доступу до Сайту, третім особам без згоди Маркетплейса. У разі, якщо така дія все ж буде зроблено, то вся відповідальність за дії третьої особи, після цього несе Користувач.

4.2. Якщо Користувач бажає передати права користування своїм ресурсом – він повинен письмово звернутися до Маркетплейс в службу підтримки клієнтів на email: support@fame.ua. Користувач не має права використовувати логін і пароль до особистого кабінету іншого Користувача без його згоди.

4.3. Якщо Користувач запідозрив несанкціонований доступ до свого особистого кабінету або порушення безпеки – він зобов'язаний негайно звернутися до служби підтримки клієнтів Маркетплейс. Маркетплейс не несе відповідальність за будь-які збитки пов'язані з несанкціонованим використанням облікового запису.

4.4. Користувач зобов'язується при використанні Сайту дотримуватися принципів добросовісної конкуренції.

4.5. Користувач при використанні Сайту зобов'язується дотримуватися законів України

4.6. Користувач не має права використовувати програми, процедури, методи, алгоритми, які погіршують нормальну роботу Сайту.

4.7 Продавці гарантують, що володіють всіма необхідними правами на контент, який розміщується під їх обліковими записами.

4.8. При використанні сайту Користувач зобов'язується не порушувати майнові, немайнові та інтелектуальні права інших Користувачів і третіх осіб(правовласників).

4.9. Покупець має право залишати відгуки про товари і діяльності Продавців.

 Можливість залишити відгук про товар виникає у Покупця після замовлення того чи іншого товару(послуги). Можливість залишити відгук про продавця виникає після того, як у нього було оформлене замовлення.

Продавець може залишити відгук про Покупця відразу після оформлення їм замовлення.

4.10. Користувач визнає і погоджується з тим, що Маркетплейс перевіряє відгуки, залишені Користувачем на Сайті і публікує їх у разі відповідності їх умовам публікації. Користувач погоджується з тим, що відгуки на сайті мають суб'єктивний характер.

4.11. У Покупців і Продавців є можливість коментувати відгуки один про одного. Якщо Користувач бажає оскаржити відгук – він може написати листа в службу підтримки з описом причини, по якій відгук повинен бути прихований.

4.12. Підписавшись на новини того чи іншого продавця – Користувач може бути в курсі новинок конкретного продавця(функція в процесі реалізації).

4.13.Користувач зобов'язаний повідомляти Маркетплейсу всю розміщену на Сайті інформацію, яка, на його думку, є недостовірною, в тому числі територіальне і графічне розташування складів, розміщення в них Продавців, графічний і текстовий контент, а також іншу інформацію, яка є недостовірною.

5. Права та обов'язки Маркетплейса

5.1. Меркетплейс пропонує Користувачам послуги з реєстрації та створення облікових записів, продажу товарів або(та) послуг Продавців, проглядання магазинів з товарами(послугами) продавців і здійснення покупок.

5.2. Маркетплейс пропонує всім Користувачам точну і детальну карту ринку 7км і прилеглих територій до ринку.

5.3 Маркетплейс залишає за собою право, у разі порушення Користувачем Умов, призупинити надання йому послуг або заблокувати доступ в особистий кабінет. У такому разі Маркетплейс не несе відповідальність за збитки отримані Користувачем або за недоотриманий ним прибуток.

5.4. Маркетплейс модерує весь інформаційний контент(фотографії, товарні позиції, відгуки, опис послуг і ін.) на сайті, і може видалити будь-яку інформацію з Сайту без пояснення причин.

5.5. Маркетплейс залишає за собою право видаляти з сайту будь-яку інформацію, яку публікують Користувачі без пояснення причин.

5.6. Маркетплейс зобов'язується надати Користувачеві якісну службу підтримки для вирішення виникаючих питань.

5.7. Маркетплейс може тимчасово або постійно блокувати обліковий запис Користувача, при підозрі на шахрайські дії вчинені з допомогою Сайту.

5.8. Для клієнтів, які реалізують на сайті імпортований товар, Маркетплейс реалізував модуль валют, який синхронізований з курсом купівлі валют Приватбанку. Надалі він буде перероблений, таким чином, що кожен Продавець зможе в особистому кабінеті виставляти прийнятний для нього курс валют.

5.9. Маркетплейс здійснює контроль достовірного розміщення Продавців на Карті, а також відповідності товару, яким торгує Продавець, Складу, в якому він фактично знаходиться. Недостовірне відображення інформації неприпустимо. У разі неправильного розміщення Продавця на Карті – Маркетплейс вправі самостійно змінити його фактичне місце розташування, в тому числі відобразити у Віртуальному складі.

6. Порядок роботи Продавця

6.1. Після реєстрації на Сайті, Продавець отримує особистий кабінет зі своїм унікальним id номером. Id номер кабінету продавця відповідає id номером Продавця. Якщо відбувається переїзд Продавця з одного Складу в інший, id-номер продавця залишається незмінним. У такому разі id-номер Складу, з якого Продавець з'їжджає, відкрепляється, а новий id-номер Складу прив'язується до id-продавця.

6.2. При реєстрації Продавця відбувається прив'язка Особистого кабінету Продавця до Складу. Прив'язати і відв'язати кабінет до(від) Складу(а) Продавець може самостійно. При прив'язці особистого кабінету до Складу Продавець повинен, бути дуже уважним.

6.3. Продавець, який не має фізичного Складу або бажає приховати своє фізичне місце розташування - може зареєструватися у Віртуальному складі.

6.4. Продавці можуть самостійно управляти в особистому кабінеті наявністю і актуальністю ціни товару, додавати і видаляти з продажу товари/послуги, відображати знижки.

6.5. Продавець має можливість відобразити на своїй Вітрині на Сайті свої контактні дані, у тому числі назву, сайт, на якому на даний момент представлений його асортимент, номери телефонів, скайп, посилання на соціальні мережі та месенджери, а також має можливість показати клієнтам які месенджери прикріплені до номерами телефонів. Біля кожного номера телефону, можливо, написати ім'я власника. Номер телефону, який вказаний в рахунку Продавця не буде показаний на Вітрині Продавця. Якщо Продавець бажає відобразити його на Вітрині – він повинен це зробити у спеціальній вкладці в особистому кабінеті.

6.6. Внизу своєї Вітрини Продавець має можливість описати свою діяльність. А саме: графік роботи; яким товаром торгує; по яким дням здійснює відправлення або те, що він не відправляє товар транспортними компаніями; знижки, які надаються покупцям; як часто відбувається оновлення товарного асортименту; якими фабриками торгує; країна походження товару, та іншу інформацію. Також поряд з описом можливо розмістити і фотографії. Для Покупця ця інформація буде корисною.

6.7. При додаванні текстової і графічної інформації в особистому кабінеті, Продавець повинен стежити за тим, як ця інформація відображається на Вітрині. Відображувана інформація не повинна спотворювати користувальницький інтерфейс.

6.8. Якщо додана інформація в особистому кабінеті Продавця спотворює користувальницький інтерфейс і Вітрина Продавця стала виглядати неналежним чином – Маркетплейс може звернутися до Продавця з вимогою усунути дану проблему. Якщо Продавець не в змозі самостійно вирішити дану проблему – служба підтримки Сайту надасть необхідну допомогу.

6.9. Продавець в особистому кабінеті, може розмістити угода з Покупцем. Без згоди з угодою Покупець не зможе оформити замовлення. Угода не повинна суперечити Закону України «Про захист прав споживачів». Для клієнтів, які купують товар з метою перепродажу, можуть прописуватися окремі умови.

6.10. При реєстрації Продавця прив'язка до реального Складу або до Віртуального складу обов'язкова. В іншому випадку доданий товар не буде відображений на Маркетплейсе. Якщо в процесі прив'язки до Складу кабінету, Продавець виявив, що він вже зайнятий іншим Продавцем – він повинен звернутися до служби підтримки Сайту для вирішення даного питання.

6.11. При зміні Продавців у Складі, новий Продавець може бути розміщений у Складі лише після того як з нього виїде попередній Продавець. Продавці можуть самостійно домовитися про дату зміни Продавця у Складі. Якщо домовитися не вийшло - Продавець повинен звернутися до служби підтримки Сайту.

6.12. При переїзді або припинення своєї діяльності у Складі – Продавець повинен повідомити про це службу підтримки Сайту. Це необхідно для актуалізації інформації на Карті і Сайті.

6.13. Продавець може звернутися в службу підтримки Сайту для допомоги в реєстрації і прив'язці свого кабінету до Складу. Також він може звернутися в службу підтримки Сайту для надання допомоги в створенні (фотографування) і додаванні контенту на свою вітрину.

6.14. При переїзді з одного складу в інший - відгуки про Продавця зберігаються, так само як і унікальний ID-номер.

6.15. Вся інформація на Сайті про Продавців була розміщена самими Продавцями чи взята з відкритих джерел. Якщо Продавець бажає приховати або змінити інформацію про себе, яка розміщена на Сайті – він може або самостійно це зробити через особистий кабінет Продавця або ж звернутися в службу підтримки Сайту за адресою support@fame.ua

6.16. Продавець зобов'язаний сумлінно виконувати свої зобов'язання перед Покупцем.

 А саме:

 - своєчасно приймати замовлення і відповідати на повідомлення Покупців;

 - давати відповіді на скарги і негативні відгуки Покупців з метою поліпшення загальної якості обслуговування;

 - своєчасно повідомляти Покупцеві про товар, якого немає в наявності або про послугу, яку він не може надати, а також про неможливість відправки товару способом, який вибрав Покупець при оформленні замовлення.

 -дотримуватися Закону України «Про захист прав споживачів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/1023-12.  Стаття 9 цього закону говорить:

«Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій....

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

3.При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів».

Не підлягають обміну товари, зазначені в Переліку товарів, які не підлягають обміну(поверненню) затвердженим Кабінетом Міністрів України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/172-94-п

При цьому в статті 1 пункті 22 цього Закону зазначено, хто такий споживач. «Споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника»

6.17 Продавець має право розмістити посилання на свій Склад і на свою Вітрину в соцмережах, форумах, сайтах та інших ресурсах.

7. Згоду на отримання повідомлень

7.1. Маркетплейс має право посилати своїм користувачам інформаційні та рекламні повідомлення.

7.2. При використанні Сайту за допомогою відповідного інтерфейсу, Користувач може погодитися або відмовитися від отримання інформаційних та рекламних повідомлень. Користувачі, які тим чи іншим способом висловили згоду на отримання рекламних повідомлень і не відмовилися від їх отримання, є Підписниками Сайту.

7.3. Користувач має право відмовитися від подальшого отримання повідомлень рекламного характеру, перейшовши по відповідному посиланню в отриманому інформаційному/рекламному повідомленні, якщо така є, або, звернувшись до служби підтримки за допомогою електронної пошти або залишити відповідну заявку на Сайті.

8. Правила замовлення товарів

8.1. На Сайті Користувачам доступна база даних, яка являє собою інформаційно-довідкову систему, що містить інформацію про товари/послуги, призначену для потенційних покупців/споживачів товарів/послуг. Інформація про товарах/послугах, представлена на Сайті, заснована на інформації, наданої Продавцями.

8.2. Оформляючи замовлення товарів/послуг Покупець погоджується з умовами, викладеними в цих Умовах.

8.3. Маркетплейс є власником Сайту на якому представлена інформація про товари і послуги. Оформлення Замовлення означає вираз Покупцем наміри укласти договір купівлі-продажу з певним Продавцем стосовно вибраного товару. Покупець розуміє, що укладає договір купівлі-продажу безпосередньо з Продавцем, а не з Маркетплейс. Всі права та обов'язки за договором купівлі-продажу з Покупцем виникають у Продавця.

8.4. При оформленні Замовлення Покупець повинен надати достовірні дані щодо своєї особистості та способів зв'язку з Покупцем або іншим одержувачем Замовлення. Покупець приймає на себе всі ризики, включаючи ризик невиконання або неналежного виконання Замовлення, у разі зазначення Покупцем невірних даних.

8.5. Маркетплейс надає Покупцеві інформаційну підтримку при оформленні Замовлення і його виконання Продавцем. Оформляючи Замовлення, Покупець погоджується на отримання інформаційних повідомлень від Маркетплейс і (або) служби доставки, наприклад, електронних листів, повідомлень, відправлених за допомогою функціоналу мобільного додатки, SMS-повідомлень і повідомлень з інших каналів зв'язку, указаним Покупцем, з інформацією про обробку Замовлення.

8.6. Інформація про Замовлення доступна Покупцеві в Особистому кабінеті Покупця на Сайті. Покупець може змінити або скасувати замовлення.

9. Інтелектуальні права

9.1. Всі об'єкти, доступні на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, Карта, ілюстрації, бази даних та інші об'єкти (далі – зміст Сайту), а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виняткових прав Маркетплейс.

9.2. Використання змісту сайту, а також будь-яких інших елементів Сайту можливе лише в рамках функціоналу, пропонованого Сайтом. Ніякі елементи Сайту не можуть бути використані іншим чином без попереднього письмового дозволу правовласника.

9.3. Не допускається використання, поширення, копіювання та/або витяг з Сайту ручним або автоматичним способом (з використанням автоматизованих програм: скриптів, ботів, краулеров) будь-яких матеріалів або інформації. Будь-яке таке використання, поширення, копіювання інформації з Сайту є протиправним, та Маркетплейс залишає за собою право протидіяти подібним діям

9.4. Використання Карти або її частини, допускається тільки з посиланням на джерело інформації.

10. Обмеження відповідальності

10.1. Користувач використовує Сайт на свій власний ризик. Враховуючи принципи побудови і функціонування мережі Інтернет, функціонал Сайту надається «як є». Маркетплейс не бере на себе жодної відповідальності, в тому числі за відповідність Сайту цілям Користувача.

10.2. Маркетплейс надає Користувачам доступ до Сайту і підтримує належне функціонування Сайту, оперативно відновлює його працездатність у випадку технічних збоїв та перерв. Однак Маркетплейс не надає гарантій безперебійної роботи Сайту і дотримання будь-яких строків відновлення працездатності Сайту в разі перерв у роботі. Маркетплейс не гарантує, що Сайт відповідає/буде відповідати вимогам і очікуванням Користувача, а також, що функціонал Сайту буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок. Маркетплейс приймає необхідні заходи з метою забезпечення Користувачем якісного сервісу, в тому числі під час технічних перерв в роботі Сайту. Про всі виникли технічні збої та помилки системи повинно бути повідомлено за адресою електронної пошти технічної підтримки Сайту.

10.3. Маркетплейс не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань внаслідок збоїв у телекомунікаційних і енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу Сервісу.

10.4. Маркетплейс не несе відповідальності за будь-які види збитків Користувача, що виникли внаслідок використання Користувачем Сайту або його окремого функціоналу.

10.5. Маркетплейс не несе відповідальність за інформацію розміщену Користувачами на Сайті, за достовірність інформації про товари та послуги Продавців; за зміст повідомлень, відгуків про товари(послуги) і Продавців; за невикористання або за неможливість використання інформації Сайту, за зміст інформації, яку розміщують Продавці на своїх сторінках,

10.6. Маркетплейс не робить обов'язкову перевірку інформації та контенту, що розміщується Користувачами на Сайті і не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинним законодавством України.

10.7. Умови поширюють свою дію на всі види взаємодії Користувача і Маркетплейс, включаючи, але не обмежуючись, перераховані нижче: будь-які дії, вчинені за допомогою інтерфейсу Сайту, поштове, SMS - і електронне листування, комунікація з контакт-центром(техпідтримкою) Маркетплейс.

10.8. Маркетплейс має право видаляти з Сайту контент на вимогу уповноважених державних органів або правовласників, який, на думку Маркетплейс, порушує права інших користувачів і третіх осіб, а також суперечить нормам суспільної моралі.

10.9. Маркетплейс не несе відповідальність за помилки, які були здійснені при реєстрації або при розміщенні, а також за збитки, які спричинили дані помилки.

10.10. У разі виникнення претензій, суперечок, конфліктів, судових позовів з боку контролюючих органів чи третіх осіб щодо розміщеного на Сайті контенту – Користувач зобов'язується вирішувати їх самостійно без залучення Маркетплейс.

10.11. У разі виникнення претензій або побажань до Маркетплейс, а також у разі виявлення якого-небудь порушення майнових або особистих немайнових інтелектуальних прав, а так само інших особистих немайнових прав третіх осіб у зв'язку з розміщеним на Сайті контентом, Користувач повинен повідомити Маркетплейс про свою претензію або можливе порушення шляхом направлення заяви або повідомлення по електронній пошті support@fame.ua

Термін розгляду Маркетплейс претензії становить 10 робочих днів, якщо інший спеціальний термін відповіді прямо не передбачено українським законодавством.

11. Інші положення

11.1. Ці Умови являє собою договір між Користувачем і Маркетплейс щодо порядку використання Сайту.

11.2.Якщо з тих чи інших причин один або кілька пунктів Умов будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших пунктів Умов.

 11.3.  Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність і без письмової згоди іншої сторони не розкривати і не робити доступною третім особам будь-яку інформацію, яка є власністю іншої Сторони або має ознаки такої.

 11.4.  Сторони вважають, що вся інформація, отримана Користувачем в процесі роботи Користувача з сайтом і отримання послуг Маркетплейс, є конфіденційною.

 Користувач зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію кому б то не було, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством на виконання вимог органів влади, правоохоронних органів або суду або коли така інформація є загальнодоступною, або за взаємною згодою Сторін.